BIBLIOGRAFIA

francesc

 

 

OBRES DE L’AUTOR

Diccionari de la Rima.  València, 1956. Un volum. (Exhaurit).

Vocabulari Valencià - Castellà. València, 1960. (Exhaurit).

Vocabulari Valencià - Castellà. València, 1967. (Exhaurit).

Vocabulari Castellà - Valencià. València, 1967. (Exhaurit).

Vocabulari Castellà - Valencià. Valencià - Castellà. València, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1992, 1993, 1994 , 1995, 1997, 1999 i 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 (23ª) edició.

Lliçons d'ortografia. València, 1973 i 1994.

Gramàtica Valenciana. Paiporta (l'Horta), 1994.

Diccionari de la Rima. Segona edició (considerablement augmentada). València, 1980. Dos volums.

Diccionari General. València, 1985, 1992, 1993, 1994 i 2008 (5ª) edició.

Diccionari Valencià Escolar. València, 1987, 1990,1992,1994, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006 i 2007 (12ª edició).

Diccionari Escolar Valencià - Castellà i Castellà - Valencià. Paiporta (l'Horta), 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 i 2008 (14ª) edició.

 

COL·LECCIÓ TÈCNICA

 Normes de correcció d'originals i proves d'impremta. Paiporta (l'Horta), 1994.

 

COL·LECCIÓ INFANTIL · Contaralles de la meua terra

1. Per què el rei Gaspar té els cabells blancs? València, 1993.

2. Car all, car all, carall. Paiporta (l'Horta), 1995.

3. Els gossos i la prevenció d'accidents. Paiporta (l'Horta), 1994.

4. «Sòcrates». Una de burros. Paiporta (l'Horta), 1994.

5. El suc de cervell i la dona. Paiporta (l'Horta), 1994.

6. L'abella baralladissa. Paiporta (l'Horta), 1994.

7. I a eixe, Samaruc! València, 1990 i 1995.

 

EDICIONS DE LA CAIXA D'ESTALVIS DE TORRENT
(No destinades a la venda)

Vocabulari Castellà - Valencià. València, 1975.

Vocabulari Valencià - Castellà. València, 1977.

 

EN PREPARACIÓ:

Diccionari de refranys.